Δικαιο αστικων αδικηματων

Η νομική μας ομάδα εκπροσωπεί Ενάγοντες και Εναγόμενους, ενώπιον των αρμοδίων Επαρχιακών Δικαστηρίων της Δημοκρατίας, σε σχέση με την διάπραξη αστικών αδικημάτων (οχληρία, κάθε είδους αμέλεια, απάτη, παράνομη επέμβαση, δυσφήμιση κ.ο.κ).


More Practice Areas