Η δικηγορική εταιρεία ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε αποτελεί μια δυναμική και ταχέως αναπτυσσόμενη δικηγορική ομάδα, με ειδίκευση, μεταξύ άλλων, στο Δίκαιο των Συμβάσεων, Δίκαιο Ακινήτου Ιδιοκτησίας, Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Μετανάστευσης, Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο Αστικών Αδικημάτων, Κληρονομικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο και εκπροσωπεί τους πελάτες της, σε πάσης φύσεως δικαστικές διαμάχες και εξωδικαστηριακές διευθετήσεις. Με γραφεία και μόνιμη παρουσία σε Λευκωσία και Πάφο, εκπροσωπούμε πελάτες, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας. Βασική επιδίωξη της εταιρείας μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών στους πελάτες μας, έτσι ώστε να προασπίζουμε τα έννομα συμφέροντα τους, πάντοτε με γνώμονα την εντιμότητα, σοβαρότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και επαγγελματισμό, που διαχρονικά μας διακρίνει. Οι δικηγόροι μας εστιάζουν στις εξατομικευμένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη, προκειμένου να παρέχουν στο ύψιστο επαγγελματικό επίπεδο, τις νομικές υπηρεσίες τους. Στην ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε επιδιώκουμε την καλλιέργεια και ανάπτυξη μακροπρόθεσμων δεσμών συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ μας, διασφαλίζοντας τα νόμιμα συμφέροντα των πελατών μας, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ειδικοί του γραφείου μας έφεραν εις πέρας πτωχευτικές διαδικασίες ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, εκπροσωπώντας είτε πιστωτές είτε χρεώστες. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε το χειρισμό υποθέσεων που προκύπτουν, εκ του Νόμου της Αφερεγγυότητας, είτε για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα (εκκαθαρίσεις εταιρειών).

ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

Η νομική μας ομάδα εκπροσωπεί Ενάγοντες και Εναγόμενους, ενώπιον των αρμοδίων Επαρχιακών Δικαστηρίων της Δημοκρατίας, σε σχέση με την διάπραξη αστικών αδικημάτων (οχληρία, κάθε είδους αμέλεια, απάτη, παράνομη επέμβαση, δυσφήμιση κ.ο.κ).

ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟ

Πολυετής είναι η εμπειρία των νομικών συμβούλων της εταιρείας μας, σε θέματα που άπτονται σχέσεων ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξώσεων για ανάκτηση κατοχής ακινήτου, αιτήσεις για καθορισμό δίκαιου και εύλογου ενοικίου, ενώπιον του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων, καθώς επίσης είμαστε εξοικειωμένοι στην έκδοση Παρεμπιπτόντων Διαταγμάτων, κάθε μορφής.

Immigration Law

Our immigration team deals with all matters relating to immigration law, citizenship applications (both through the economic citizenship scheme and the conventional route), applications for immigration permits, permanent residence permits, employment permits and visas. The department advises both individual and corporate clients.

Banking Law

The firm’s expertise and successful handling of cases involving all matters of banking law and debt recovery has kept us on the list of lawyers who have been representing the largest banking institutions in Cyprus for more than four decades.

Real Estate

Real Estate has been at the core of our legal profession, since we initially started. Our Team provides specialist advice on real estate and construction matters but remain focused on our clients' objectives.

Ιδρυτικα Στελεχη

Theocharidou K. Kalypso

Theocharidou K. Kalypso is practicing the legal profession, since Μarch 2011 and she comes from the city of Paphos. In 2004, she began her undergraduate studies at the Law School of Athens and she managed to graduate, only four years later. Since her very early age, she expressed her unlimited desire for involvement in public matters.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Theocharides K. Anastasis

Theocharides K. Anastasis was born in the city of Paphos, in 1981. In 2001, he began his undergraduate studies at the Law School of the University of Athens, at the Department of Political Sciences and received a bachelor degree in Political Sciences and Public Administration, with specialization in International and European Studies.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Theocharides K. Nicos

Theocharides K. Nicos was born in the city of Paphos, in 1983. In 2003 he began his undergraduate studies at the Law School of the University of Athens, and successfully completed the program within 4 years. He was a trainee lawyer at the Law Office of the Republic of Cyprus, as well as at the Public Prosecutor Office.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΜΑΣ

Έχουμε συνεργαστεί με πολλούς πελάτες και πάντα μας αρέσει να ακούμε ότι οι πελάτες βγαίνουν από τη συνεργασία χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Δείτε τι είπαν οι πελάτες μας για εμάς.

Επιχειρησεις Στην Κυπρο

Είστε επενδυτής που ψάχνει να επενδύσει σε μια χώρα του εξωτερικού, αλλά δεν είστε σίγουροι για τη χώρα που θα πάτε; Υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά όχι πολλές από αυτές πλησιάζουν την Κύπρο, η οποία είναι μια πολύ προσοδοφόρα τοποθεσία για επενδυτικές ευκαιρίες.

Επιχειρησεις Στην Κυπρο

Βιβλιοθηκη

Η Αρχή της «ίσης μεταχείρισης», μέσα από τη νομολογία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

December 10, 2020

Όπως αναμένετο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δικαίωσε εκ μητρογονίας πρόσφυγα και κατεδίκασε την Κυπριακή Δημοκρατία, για παραβίαση της αρχής της ισότητας. Σχετικό με την πιο πάνω υπόθεση, είναι φυσικά το άρθρο 28 του Συντάγματος,

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Άρθρο 83 του Συντάγματος ΚΔ και εγειρόμενα ζητήματα περί άρσεως ασυλίας Βουλευτού

December 10, 2020

Επειδή ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες εναντίον μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και επειδή θεωρούμε ότι όλο και πιο συχνά η κοινή γνώμη θα απασχολείται με τέτοιου είδους ζητήματα, επιβάλλεται όπως παρουσιάσουμε συνοπτικά το συνταγματικό πλαίσι

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Το δόγμα της «Ψυχικής Πίεσης» μέσα από το Δίκαιο των Συμβάσεων

December 10, 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 16 Κεφ. 149, σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε συνεπεία «ψυχικής πίεσης», όταν απουσιάζει η ελεύθερη βούληση (άρθρο 14 Κεφ. 149) και το ένα μέρος αποκτά αθέμιτο όφελος έναντι του άλλου. Για να μπορέσει κάποιος να επικαλεστεί το δόγμ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Το Δίκαιο της Αντιπροσωπείας και σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις

December 10, 2020

Το Κεφ. 149 αποτελεί το νομοθετικό υπόβαθρο του Δικαίου της Αντιπροσωπείας στην Κυπριακή έννομη τάξη. Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα 142 έως 198 του Κεφ. 149, ρυθμίζουν όλα τα θέματα τα οποία άπτονται της σχέσης μεταξύ Aντιπροσώπου (Agent) και Aντιπροσωπ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ