Ενημέρωση ημερομηνίας 21-07-2017 από Ε.Ε.Δ. 4236, 4614, 5028 και 5029

Νέα Νομοθεσία (Περιλαμβάνει Παράρτημα Πρώτο: Μέρος Ι και Μέρος ΙΙΙ και Παράρτημα Έβδομο): Α/Α Όνομα Νόμου Αριθμός Νόμου 1 Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη Διαδικασία Παραπόνων (Κυρωτικός) Νόμος του 2017 Ν. 13(III)/2017 2 Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του […]

Read more...

Brexit & Cyprus: A Passport of Opportunities

EU Member – OECD Recognized – Multilingual – € Currency – Fiscal Advantages   Cyprus – a Viable Option Brexit – Britain’s momentous decision to leave the European Union has put into question what rights will British nationals and companies located in Britain have in relation to the European market? In particular, there is doubt whether […]

Read more...

Cyprus Corporate Relocation Services

Our Cyprus Corporate Relocation Services are dedicated to providing personalized relocation assistance and support to individuals, families and corporate employees. Our exclusive services will help ease your transition before, during and after you move to the Republic of Cyprus. Cyprus Corporate Relocation: Immigration Our Cyprus Immigration Law Practice is able to assist with the processing of National visas, Schengen […]

Read more...

Leginet Newsletter 30-06-2017 από Ε.Ε.Δ. 4609

Leginet Newsletter Τράπεζα Νομικής Πληροφόρησης Ενημέρωση ημερομηνίας 30-06-2017 από Ε.Ε.Δ. 4609 Τροποποιήσεις σε Υφιστάμενη Νομοθεσία: Α/Α Όνομα Νόμου Αριθμός Νόμου 1 Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος του 1979 Ν. 72/1979 2 Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος του 1998 Ν. 7(I)/1998

Read more...

Leginet Newsletter 30-06-2017 από Ε.Ε.Δ. 4230, 4608 και 5025

Τράπεζα Νομικής Πληροφόρησης Ενημέρωση ημερομηνίας 30-06-2017 από Ε.Ε.Δ. 4230, 4608 και 5025 Τροποποιήσεις σε Υφιστάμενη Νομοθεσία: Α/Α Όνομα Νόμου Αριθμός Νόμου 1 Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 2000 Ν. 119(I)/2000 2 Δήμων Νόμος του 1985 Ν. 111/1985 3 Σύμβαση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την […]

Read more...

Maritime Law in Cyprus

  Maritime law is also known as Admiralty or Shipping law and it is defined as the body of law which deals with offences related to maritime activities or matters that are maritime in character such as marine commerce, navigation, transportation of goods and passengers by sea, shipping sailors and the relationship between those who […]

Read more...